ČSN EN ISO 9001:2009

Společnost vytváří, udržuje a zlepšuje efektivní a účinný systém managementu kvality, který je přínosem pro zákazníky a trvale spolupracující dodavatele. Tento svůj závazek vyjadřuje v politice kvality a svých cílech.

Politika kvality

Naše poslání

  • rozvoj společnosti regulovat tak, abychom uspokojili všechny zainteresované strany
  • uspokojovat je svou flexibilitou a spolehlivostí

Naše představa do budoucna

  • udržet, případně zvýšit stávající výkonnost našich procesů
  • pružně reagovat na měnící se podmínky trhu
  • mimo běžných kvalifikačních předpokladů společníků dbát o trvalé zvyšování jejich odborné kvalifikace
  • přejít od operativního k systémovému řízení
  • zajistit trvalé zlepšování kvality našich služeb

Tato politika kvality bude pravidelně přezkoumávána a aktualizována. Pro realizace vytčených záměrů převzal na sebe každý společník zodpovědnost za kvalitu, včetně dodržování stanovených pravidel pro trvalé zlepšování výsledků v rámci výkonu své každodenní práce.